20 مرداد 1395 9:34:5
ششمین جلسه کمیته پیشگیری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد
ششمین جلسه کمیته پیشگیری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد روز دوشنبه به میزبانی الفت، رییس کمیته پیشگیری و معاون محترم اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه و مردعلی، دبیر مرجع ملی در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور نمایندگانی از دستگاههای پلیس آگاهی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات، معاونت حقوقی قوه قضاییه، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، صدا و سیما، مدیریت و برنامه ریزی، حسابرسی، سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌ها و عابد جعفری سرپرست گروه مجری تشکیل شد، جهت دستیابی به فهم مشترک بین دستگاههای ذی مدخل در خصوص مواد فصل دوم (اقدامات پیشگیرانه) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد گزارشی کلی از نحوه‌ی تقسیم بندی مواد 5، 6 و 11 فصل دوم کنوانسیون مزبور ارائه شد و نمایندگان دستگاههای حاضر نیز سوالات و پیشنهادات خود را در جهت پیشبرد بهتر روند پاسخگویی به پرسشنامه مطرح نمودند.
در بخش "سیاست‌ها و اقدامات پیشگیری از فساد"، کنوانسیون انتظار دارد هر کشور عضو طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاست‌های موثر و هماهنگ ضدفساد را که مشارکت جامعه را ارتقاء می‌دهد، توسعه دهد و اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری را اجرا کند و اقدامات موثری با هدف پیشگیری از فساد به عمل آورد.
در بخش "نهاد یا نهادهای مسئول پیشگیری از فساد"، انتظار می‌رود هر کشور عضو بر اساس اصول اساسی نظام حقوقی یا در صورت اقتضاء، وجود نهاد یا نهادهایی را که به وسیله روش‌هایی مانند افزایش و نشر آگاهی‌ درباره‌ی پیشگیری از فساد تضمین نماید.
در بخش "تدابیر مربوط به قوه قضاییه و واحدهای دادستانی"، با در نظر گرفتن استقلال قضایی و نقش مهم آن در مبارزه با فساد، انتظار می‌رود هر کشور عضو طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود و بدون خدشه وارد آمدن به استقلال قضایی، اقداماتی را اتخاذ خواهد نمود تا یکپارچگی تقویت شود و از فرصت‌های فساد در بین اعضای قوه قضاییه ممانعت به عمل آید.

نسخه قابل چاپ

Powered by Tetis PORTAL