گزارش
6 شهريور 1395 10:34:5
هشتمین جلسه کمیته پیشگیری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد
هشتمین جلسه کمیته پیشگیری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد روز دوشنبه 1 شهریور به میزبانی آقای دکتر الفت، رییس کمیته پیشگیری و معاون محترم اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه و آقای دکتر مردعلی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در محل معاونت اجتماعی و پیشگیری قوه قضاییه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های پلیس آگاهی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات، معاونت حقوقی قوه قضاییه، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، صدا و سیما، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور استخدامی، سازمان حسابرسی، سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌ها و دکتر حسن عابدی جعفری سرپرست گروه مجری تشکیل شد، جهت دستیابی به فهم مشترک بین دستگاههای ذی مدخل در خصوص مواد فصل دوم (اقدامات پیشگیرانه) کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد گزارشی کلی از نحوه‌ی تکمیل ماده‌ی 5 (سیاست‌ها و اقدامات پیشگیری از فساد) و ماده‌ی 6 (نهادهای مسئول پیشگیری از فساد) چک لیست خودارزیابی فصل دوم کنوانسیون مزبور ارائه شد و نمایندگان دستگاههای حاضر نیز سوالات و پیشنهادات خود را در جهت پیشبرد بهتر روند پاسخگویی به پرسشنامه مطرح نمودند.
در ماده‌ی 5 "سیاست‌ها و اقدامات پیشگیری از فساد"، کنوانسیون انتظار دارد هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی خود، سیاست‌های موثر و هماهنگ ضدفساد را که مشارکت جامعه را ارتقاء می‌دهد و اصول حاکمیت قانون، مدیریت مناسب امور عمومی و اموال دولتی، یکپارچگی، شفافیت و مسئولیت‌پذیری را منعکس می‌کند، توسعه داده و اجرا خواهد کرد.
در ماده‌ی 6 "نهاد یا نهادهای مسئول پیشگیری از فساد"، کنوانسیون انتظار دارد هر کشور عضو، طبق اصول اساسی نظام حقوقی یا در صورت اقتضاء، وجود نهاد یا نهادهایی را که به وسیله‌ی روش‌هایی مانند موارد زیر از فساد جلوگیری می‌کنند، تضمین خواهد کرد:
الف- اجرای سیاست‌های موضوع ماده‌ی 5 این کنوانسیون و در صورت اقتضاء نظارت و هماهنگی اجرای آن سیاست‌ها؛
ب- افزایش و نشر آگاهی‌ها درباره‌ی پیشگیری از فساد.
Powered by Tetis PORTAL