24 مرداد 1395 11:22:14
گزارش جلسه نشست توجیهی فصل دوم کنوانسیون مبارزه با فساد

روز یکشنبه 24 مرداد ماه دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری، میزبان بیش از 40 نفر از ذی حسابان، مدیران مالی و معاونین پشتیبانی و توسعه منابع دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور بود. این نشست تخصصی به منظور تشریح ماده‌ی 9 کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد با موضوع کارپردازی دولتی و عمومی برگزار شده بود که ضمن ارائه‌ی اطلاعات دقیق در رابطه با این ماده، حضار با فرایند بررسی کشورها بر اساس چک‌لیست خودارزیابی کنوانسیون آشنا شده و موضوع مسئولیت پاسخ‌دهی سریع و با کیفیت به این ماده‌ی خاص، تبیین گردید.

گزارش جلسه نشست توجیهی فصل دوم کنوانسیون مبارزه با فساد


روز یکشنبه 24 مرداد ماه دبیرخانه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد وزارت دادگستری، میزبان بیش از 40 نفر از ذی حسابان، مدیران مالی و معاونین پشتیبانی و توسعه منابع دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور بود. این نشست تخصصی به منظور تشریح ماده‌ی 9 کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد با موضوع کارپردازی دولتی و عمومی برگزار شده بود که ضمن ارائه‌ی اطلاعات دقیق در رابطه با این ماده، حضار با فرایند بررسی کشورها بر اساس چک‌لیست خودارزیابی کنوانسیون آشنا شده و موضوع مسئولیت پاسخ‌دهی سریع و با کیفیت به این ماده‌ی خاص، با توجه به وظایف و مأموریت‌های مدیران و معاونین حاضر در جلسه، تبیین گردید.
با توجه به هدف نشست که ایجاد تعامل میان حاضرین بود حدود 1:30 پایانی جلسه به بیان سؤال‌ها و نقطه نظرات مدعوین جلسه گذشت که مهم‌ترین نکات طرح شده در این اعلام نظرها به شرح زیر بود:
در کشور تمامی سازمان‌ها به منظور انجام کارپردازی از قوانین جامعی که به منظور برگذاری مناقصات و معاملات وجود دارد پیروی می‌کنند که این قانون و الزامات اجرایی آن با سؤال‌های مطرح شده در چک‌لیست خودارزیابی تطابق کامل دارد. هم چنین سامانه‌های مربوط به قراردادهای دولتی و مناقصات به خوبی طراحی شده است. نکته‌ی اساسی در نحوه‌ی عملیاتی شدن قوانین، تکمیل اطلاعات سازمان‌ها بر روی سامانه‌ها و خلأها و چالش‌هایی است که سازمان‌ها با آن روبه‌رو هستند که در پاسخ دادن به بخشی از سؤال‌های چک‌لیست که بر روی عملکرد تمرکز دارد حائز اهمیت می‌شوند.
بر اساس نتیجه‌گیری این جلسه، سازمان‌ها با دقت و سرعت به سؤال‌های ارائه شده طی جلسه با رعایت صحت و دقت و به دور از هر گونه اغماض پاسخ داده و این نشست را به عنوان یک نشست تخصصی به منظور شناسایی چالش‌ها و ارائه‌ی راه‌کارها بشناسند که پس از آماده کردن پاسخ‌ها برای گزارش ملی و آشنایی با وضع موجود نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدام خواهد کرد.


نسخه قابل چاپ

Powered by Tetis PORTAL