معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در یک نگاه

 
 آشنایی با معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی 

ساختار معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

 


 
  
 وظایف، ماموریت ها و برنامه ها 
 


1- نظارت بر حسن اجرای وظایف تعیین شده برای کلیه واحدهای تابعه از نظر استخدامی، مالی، اداری و پشتیبانی.
2- نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه و بودجه، ابلاغ و تخصیص اعتبارات سالیانه.
3- صدور دستورالعملهای مقتضی بمنظور ایجاد هماهنگیهای لازم درباره اجرای قوانین و مقررات اداری، استخدامی، مالی بودجه ای و رفاهی و پشتیبانی با همکاری واحد های ذیربط.
4- نظارت بر ارتقاء کارآیی مطلوب کارکنان و تسریع جریان امور از طریق تأمین و استفاده صحیح و مؤثر از نیروی انسانی واحدهای تابعه.
5- نظارت بر اجرای ضوابط طبقه بندی مشاغل، امور استخدامی و آموزش کارکنان دولت و بهبود روشهای اجرایی آن.
6- تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدهای مختلف وزارتخانه جهت تصویب در مراجع ذیربط.
7- اصلاح روش‌های جاری بمنظور سرعت بخشیدن به فعالیتهای اداری و مالی، پشتیبانی و سایر واحدهای وزارت متبوع.
8- تهیه طرحها و برنامه‌ها و احصاء عملیات سالانه مبتنی بر بودجه مصوب در راستای عملیاتی کردن بودجه و دستیابی به قیمت تمام شده عملیات و مبادله موافقتنامه های مورد نیاز با مراجع ذیربط.
9- برنامه ریزی و پیاده سازی دولت الکترونیک در وزارتخانه
10- نظارت بر تشکیل کمیته های تخصصی مورد نیاز وزارت متبوع.
11- نظارت بر امور مربوط به طراحی، ایجاد، نگهداری و پشتیبانی فنی و تخصصی بسترهای سخت افزاری و فناوری اطلاعات معاونتها و حوزه وزارتی و ارتقا آن.
12- همکاری با مرکز آمار ایران در جهت تأمین نیازمندیهای آماری.
13- نظارت در امور مربوط به قراردادها، مناقصات و ....
14- برنامه ریزی نیروی انسانی و پیش بینی طرحهای آموزشی به منظور ارتقاء سطح مهارت، دانش شغلی و توانمندسازی همه جانبه کارکنان.
15- نگهداری و تعمیر ساختمانها و تأسیسات ، اقلام عمده و تجهیزات.
16- برنامه ریزی در جهت استاندارد نمودن فضاهای فیزیکی و تجهیزات مورد نیاز کارکنان در رده های مختلف شغلی.
17- نظارت بر امور پرداخت هزینه ها و حقوق و مزایای پرسنل با رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات مربوطه.
18- نظارت به امر خرید کالاهای مورد نیاز از جهت کمیت و کیفیت و قیمت مناسب آنها و همچنین خدمات مورد نیاز وزارت متبوع.
19- هماهنگی با واحدهای ذیربط وزارتخانه در جهت تدوین برنامه های سالانه و برنامه های پنجساله مورد نیاز وزارت دادگستری.
20- هماهنگی لازم با مسئولین قوه قضائیه در جهت تهیه و تدوین برنامه های سالانه و پنجساله توسعه مورد نیاز کشور و تهیه گزارشات توجیهی مورد نیاز.
21- انجام سایر امور محوله از سوی مقامات مسئول در راستای انجام وظائف قانونی.Powered by Tetis PORTAL