حقوق شهروندی و حقوق بشر
25 شهريور 1399 8:15:38
بیانیه معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری در مورد اقدام موهن نشریه فرانسوی به بازنشر کاریکاتور اهانت آمیز به پیامبر اعظم(ص)

معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری اقدام نشریه فرانسوی شارلی ابدو در باز نشر کاریکاتور توهین آمیز نسبت به پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حضرت محمد (ص) را مغایر با اصول آزادی بیان و آزادی ادیان و مذاهب می داند. نشریه فرانسوی شارلی ابدو در سال ۲۰۰۶ میلادی پس از آنکه نشریه دانمارکی یولاندس بوستن، کاریکاتور موهنی علیه پیامبر گرامی اسلام منتشر کرد که در آن مقطع نیز وزارت دادگستری موضع انسانی و انقلابی خود را اعلام نموده است، این اقدام موهن را نشان از اشاعه توهین علیه مقدسات اسلامی در اروپا و آمریکا به بهانۀ دفاع از آزادی بیان و عقیده می داند آن را مصداق بارز تنفرپراکنی و توهین به مقدسات و نقض آشکار حق آزادی دین، باور و عقیده و نیز نقض روشن مواد ۱ و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز نقض بخش نخست از بند سوم ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می داند.
جهان امروز دستخوش یکپارچه نا امنی و نا آرامی و آتش فتنه و اختلاف میان ادیان، نژادها، گروه ها و طوایف مختلف فکری و عقیدتی شده و بدتر آنکه این نفرت افکنی و خشونت ها به صورت تئوریزه و چارچوب مند و در قالب یک منظومه فکری و اعتقادی به دنیا عرضه شده است. این در حالی است که ترویج فرهنگ صلح، آرمان متعالی جامعه بشری و رسالت ادیان الهی است که در مقاطع مختلف تاریخ به شیوه های گوناگون از جمله گفتگوهای بین دینی پیگیری شده است. دین مبین اسلام که خود منادی صلح در جهان است در آموزه های خود به خوبی اهمیت این اصل را مشخص می سازد. بسیاری از اندیشمندان عصر حاضر، «اصل گفتگو» را ضروری‌ترین ابزار برای مقابله با خشونت و افراطی‌گری دانسته و امیدوارند در تداوم گفتگوهای مثبت و سازندة دینی به عالی‌ترین و بهترین هم‌اندیشی و همکاری در عرصه بین‌الملل دست یابند. در منشور سازمان ملل متحد، زیست همراه با مدارا و تساهل و روحیه حسن همجواری از پیش شرط های برقراری صلح قلمداد شده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 26 خود در خلال تبیین شیوه صحیح آموزش و پرورش بیان می کند: آموزش باید حسن تفاهم، گذشت و احترام به عقاید مخالف و دوستی میان ملل و گروه های نژادی یا مذهبی را ترویج نماید. مقدمه اساسنامه یونسکو نیز تصریح می کند:از آنجا که جنگ از ذهن و فکر آدمیان آغاز می شود، حفاظت و دفاع از صلح نیز باید در ذهن و فکر بشر ساخته و پرداخته شود. . . صلح پایدار، باید بر اساس همبستگی معنوی و عقلانی بشر بنا شود.
وفق ماده 3 اعلامیه مدارا؛ در دنیای مدرن، مدارا از هر زمان دیگری ضروری تر است. اکنون دورانی است که با جهانی شدن اقتصاد و نیز با رشد روزافزون تحرک، ارتباطات، جمع گرایی و وابستگی متقابل، مهاجرت‌های وسیع و جابجایی جمعیت‌ها، گسترش شهرنشینی و دگرگونی رفتارهای اجتماعی رقم خورده است. از آنجایی که هر بخشی از جهان با ویژگی تنوع و گوناگونی مشخص می‌شود، ستیزه و ناشکیبایی فزاینده هر منطقه ای را بالقوه تهدید می‌کند. این امر محدود به یک کشور نمی‌شود، بلکه یک تهدید جهانی است.
لذا بار دیگر ضمن محکومیت شدید این اقدام موهن نشریه فرانسوی، آن را نقض اصول بنیادین حقوق بشر اعلام کرده و از مجامع بین المللی و سایر کشورهای عضو سازمان ملل می خواهیم تا با واکنش مناسب و قانونی با اینگونه تفرقه افکنان و افراطی گرایان، راه را بر ایجاد هرگونه تنش و تفرقه مذهبی مسدود نمایند.


سایر عناوین


Powered by Tetis PORTAL