معاونت حقوقی و امور مجلس در یک نگاه

 

 آشنایی با معاونت حقوقی و امور مجلس  

 

معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری در راستای انجام تعهدات خود تاکنون براساس شرح وظایف سازمانی، برنامه های عملیاتی سالانه و ارجاعات وزیر محترم دادگستری اقدام نموده است.

 

ساختار معاونت حقوقی و امور مجلس 

 


در همین راستا این معاونت اقدامات متعددی را در حوزه های تحت مدیریت خود شامل ادارات کل پیگیری امور قضایی، دیه و خسارات بیت المال ـ دفتر حقوقی و مطالعات تطبیقی ـ پیشگیری از تخلف و وقوع جرم و امور مجلس به منظور همگرایی بیشتر بین قوای 3گانه و تقویت روابط سازنده از طریق ایجاد ساز و کارهای مناسب برای بهره برداری حداکثری از ظرفیت موجود دستگاه به انجام رسانیده است.

 


 مهمترین اقدامات 

 بخشی از مهمترین اقدامات این معاونت عبارتند از:

1- پیگیری و دفاع از لوایح قضایی در دولت و مجلس شورای اسلامی تا حصول نتیجه و اظهار نظر نسبت به طرحهای قضائی نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

2- دفاع از لوایح غیرقضائی حسب ارجاع دولت در مجلس شورای اسلامی (اعم از کمیسیون های تخصصی دولت و مجلس و صحن علنی مجلس)
3- تدوین آئین نامه های قوانین و آئین نامه هایی که توسط دولت یا قوه قضائیه ارجاع می شود.
4- تهیه و تدوین لوایح، حسب ارجاع دولت یا قوه قضائیه، و انجام پروژه ‏های تحقیقاتی و پژوهشی.
5- مشارکت در تهیه لوایح، آئین‏نامه‏ها، موافقت‏نامه های دو یا چند جانبه قضایی به اتفاق سایر دستگاهها متناسب با مأموریت های وزارتخانه و پیگیری آن.
6- پیگیری سئوالات و تذکرات نمایندگان مجلس از وزیر دادگستری و هماهنگی لازم با کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، جمع‏آوری اطلاعات و مدارک مربوط و تلاش جهت قانع کردن نماینده سئوال‏کننده با ارائه پاسخ مناسب.
7- تعامل با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از طریق پیگیری مکاتبات، ملاقات حضوری آنهابا مقامات قضائی و وزارت دادگستری، همچنین بررسی و انعکاس درخواستهای مردمی واصله از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مراجع ذیربط و پیگیری آن تا حصول نتیجه و مسائل و مشکلات مربوط به مراجع قضائی و واحدهای وابسته به قوه قضاییه در حوزه های انتخابیه.
8- پیگیری و مشارکت در امور مربوط به پیشگیری از تخلف و وقوع جرم با هدف کاهش دعاوی و بهداشت قضایی بویژه در رابطه با دستگاههای اجرائی همسو با قوه قضائیه.
9- انجام امور مربوط به پرداخت دیه از بیت المال.
10- جبران خسارت زیان دیدگان موضوع اصل 171 قانون اساسی و مواد 255 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390.
11- پیگیری دعاوی مطروحه له و یا علیه دستگاههای دولتی در قوه قضائیه.
12- تمشیت و مدیریت کارگروه حمایت از بزه دیدگان و قربانیان جرم.
13- تمشیت امور مربوط به هیأت داوری موضوع مواد 20 الی 23 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 9 برنامه چهارم توسعه و ماده 30 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی.
14- همکاری و هماهنگی وزارت دادگستری با قوه قضاییه در راستای انعقاد توافقنامه‌های همکاریهای قضایی دو یا چند جانبه با سایر کشورها.
15- توسعه و تعمیق فرهنگ حقوقی و قانون مداری در جامعه
16- انعکاس نظرات و پیشنهادات رئیس محترم قوه قضائیه نسبت به طرحهایی که توسط نمایندگان محترم مجلس ارائه می گردد و تمام یا بخشی از آن مرتبط با امور قضایی است
17- انعکاس نظرات و پیشنهادات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در امور مربوط به قوه قضائیه به مسئولان عالی قضایی
18- تنظیم دیدارهای اعضای کمیسیونهای تخصصی، فراکسیونها و نمایندگان محترم بطور انفرادی با ریاست محترم قوه قضائیه و سایر مسئولان عالی دستگاههای وابسته به قوه قضائیه و بالعکس حضور مسئولان محترم دستگاه قضایی در مجلس به منظور همکاریهای بین بخشی و تعامل
19- قضازدایی و جلوگیری از افزایش پرونده های وارده به دادگستری
20- انعکاس درخواست‌های نمایندگان در خصوص مسایل قضایی به رییس محترم قوه قضاییه و بخش‌های ذی‌ربط و دستگاه قضایی.
21- هماهنگی برای حضور و استفاده از کارشناسان و مسؤولان دستگاه قضایی در کمیسیون‌های دولت و مجلس برای تعیین و دفاع از لوایح قضایی.
22- انجام پژوهش‌ها و مطالعات حقوقی و تطبیقی.
23- پاسخگویی و تهیه و تنظیم لوایح دفاعیه نسبت به دعاوی و شکایات مطرح شده در دیوان عدالت اداری علیه موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری (در اجرای اصول (170) و (173) قانون اساسی و قانون دیوان عدالت).
24- بررسی حقوقی گزارش‌های نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با آیین‌نامه‌ها، تصویبنامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سوی دولت و رییس‌جمهوری موضوع اصل (174) قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اصلاحات آن و سایر قوانین مشتمل بر وظایف نظارتی آن سازمان و ارایه راهکارهای قانونی برای جبران و رفع اشکالات یادشده و تنظیم پاسخ برای سازمان مذکور.
25- اظهارنظر و ارائه پیشنهاد نسبت به لوایح و طرحهای قضائی و غیرقضائی حسب ارجاع دولت
26- پاسخ به استعلامات حقوقی دستگاهها و اشخاص.
27- بررسی آرای قضائی که وزارت دادگستری محکوم به پرداخت دیه از بیت المال گردیده ضمن حضور در جلسات دادگاههای سراسر کشور جهت دفاع از حقوق بیت المال و در صورت لزوم درخواست تجدیدنظر و اعمال ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و اخیراً بجای آن درخواست اعمال ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری.
28- همکاری با هیأت واگذاری بنگاهها و سهام و دارائی‏های دستگاههای دولتی موضوع ق0انون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
29- همکاری با مرکز داوری اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران.
30- انجام سایر امور محوله از سوی مقام عالی وزارت و مقامات ذیصلاح.
نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL