اداره کل حوزه وزارتی و روابط عمومی در یک نگاه

  
 آشنایی با اداره کل حوزه وزارتی و روابط عمومی 

 

در سال 1394 و با اعمال تغییرات ساختاری در تشکیلات سازمانی وزارت دادگستری، "اداره کل حوزه وزارتی" و "مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی" ادغام و "اداره کل حوزه وزارتی و روابط عمومی" در وزارت دادگستری تشکیل شد.

ساختار اداره کل حوزه وزارتی و روابط عمومی

 

 

 

 


 وظایف، ماموریت ها و برنامه ها 

ـ مدیریت و نظارت بر تشکیل منظم و مستمر شورای معاونین (به عنوان دبیر شورا)
ـ مدیریت و نظارت بر حسن اجرا و تسریع در اقدام امور ارجاعی
ـ پیگیری مکاتبات و امور ارجاعی وزیر و ارائه گزارشات مربوطه
ـ تنظیم کارتابل و نظارت و ویرایش نامه های وزیر ارجاعی به دفتر
ـ تهیه گزارش ها، سوابق و مدارک مورد نظر وزیر
ـ هماهنگی بین معاونت ها، و سایر واحدها برای اجرایی شدن مصوبات شورای معاونین
ـ مدیریت و نظارت بر تشکیل منظم و مستمر جلسات هماهنگی ادارات و دفاتر مستقل اعم از مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد، دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و اداره کل حراست مرکزی
ـ تشکیل و اداره کارگروه‌های تخصصی و مشورتی با حضور مدیران ارشد، کارشناسان خبره و نمایندگان صنف مرتبط، حسب موضوع
ـ شرکت در جلسات داخل و خارج از وزارت حسب موضوع ـ به نمایندگی از وزیر دادگستری
ـ پیگیری و نظارت بر ساماندهی سفرهای خارجی و داخلی وزیر، بازدیدها و ملاقات ها و همچنین شرکت در همایش‌ها
ـ ساماندهی و ارتقاء فعالیتهای دفتر وزارتی از بعد کمیّ و کیفی
نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL