اخبار
11 خرداد 1399 14:20:14
تفاهم نامه مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و دانشگاه علوم قضایی

تفاهم نامه همکاری مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری با هدف توسعه همکاری های فیمابین امضا شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت دادگستری، این تفاهم نامه با هدف بهره مند شدن طرفین از امکانات یکدیگر و افزایش سطح همکاری ها، صبح امروز(1399/3/10) در وزارت دادگستری به امضای طرفین رسید.
بر این اساس استفاده از ظرفیت های علمی، تجربی، پژوهشی، کارگاهی، کتابخانه ای، ارتباطات بین المللی، و تحقیقاتی، همکاری در برگزاری همایش، سمینار، میزگرد، کارگاه آموزشی و اجرای دوره های آموزشی کوتاه مدت با هدف افزایش آگاهی های عمومی در زمینه مبارزه با فساد، بهره مندی از نظریات علمی و مشورتی اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری درخصوص مباحث مورد نظر و انجام امور مطالعاتی و ارایه پروژه های علمی مشترک و همکاری در جهت شناسایی خلاءها و الزامات و ضرورت های تقنینی، اجرایی و قضایی و همچنین تهیه و ارائه پیشنهادات مشترک برای تدوین و تصویب قوانین و مقررات مرتبط و نیز آموزش نیروی متخصص از جمله محورهای همکاری مشترک این تفاهم نامه است که به امضای محمود حکمت نیا، معاون وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد و فرید محسنی، رئیس دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری رسید.


Powered by Tetis PORTAL