موافقتنامه های حقوقی و قضایی با دیگر کشورها

از ابتدای دولت تدبیر و امید وزارت دادگستری موفق به انعقاد تعداد21 فقره موافقتنامه شامل 10 موافقتنامه انتقال محکومین، 7 موافقتنامه معاضدت قضائی و 4 موافقتنامه استرداد مجرمین بادیگر کشورها شده است. همچنین در خصوص انتقال زندانیان ایرانی و خارجی نیز از سال 1392 تاکنون تعداد426 نفر از اتباع زندانی ایرانی از خارج به داخل کشور و تعداد61 نفراز زندانیان خارجی نیز به کشور متبوع خود منتقل گردیده اند و پیش بینی می گردد تا پایان شش ماهه اول سال جاری نیز تعداد 253 نفر از اتباع خارجی زندانی در ایران جهت سپری نمودن دوره محکومیت خود به کشور متبوع خود منتقل شوند.

فهرست موافقت نامه های همکاری بین ایران با دیگر کشورها به شرح ذیل است
:

1-موافقتنامه انتقال محکومین با ارمنستان-تنظیم لایحه و پیگیری تصویب(1394)
2- موافقتنامه انتقال محکومین با پاکستان-تصویب(1394)
3-پروتکل موافقتنامه انتقال محکومین با ترکمنستان-تصویب(1394)
4- موافقتنامه انتقال محکومین با چین- تصویب(1394)
5-موافقتنامه انتقال محکومین با روسیه-مذاکره و پاراف(1394)
6- موافقتنامه انتقال محکومین با ژاپن-تصویب(1394)
7- موافقتنامه انتقال محکومین با قبرس-تصویب(1394)
8- موافقتنامه انتقال محکومین با قرقیزستان-تنظیم لایحه و پیگیری تصویب(1394)
9- موافقتنامه انتقال محکومین با قزاقستان-امضاء(1395)
10- موافقتنامه انتقال محکومین با سریلانکا-مذاکره و پاراف(1394)
11-معاضدت حقوقی در امور کیفری با چین-تنظیم لایحه و پیگیری تصویب(1395)
12-معاضدت حقوقی در امور مدنی و تجاری با چین- تنظیم لایحه و پیگیری تصویب(1395)
13-پروتکل اصلاح موافقتنامه معاضدت در پرونده های مدنی و جزایی-مذاکره و پاراف(1395)
14-معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری با جمهوری کره-امضاء و تنظیم لایحه(1395)
15-معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری با غنا-مذاکره و پاراف(1393)
16-معاضدت حقوقی در امور مدنی با هند-مذاکره و پاراف(1393)
17-معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری با اندونزی-مذاکره و پاراف(1394)
18- موافقتنامه استرداد مجرمین با اندونزی-مذاکره و پاراف(1394)
19- موافقتنامه استرداد مجرمین با جمهوری کره-امضاء(1395)
20- موافقتنامه استرداد مجرمین با قبرس-تصویب(1394)
21- موافقتنامه استرداد مجرمین با چین-تصویب(1393)

نسخه قابل چاپ
Powered by Tetis PORTAL