دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در گفتگو با آفتاب یزد مطرح کرد:اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی گامی بلند در جهت حمایت از حقوق کودکان

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: تصویب آیین نامه اعطای تابعیت به فرزندان زنان ایرانی گامی بلند در جهت حمایت از حقوق کودکان است.
1399/3/6 12:33:6

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر دادگستری تشریح کرد:آخرین وضعیت حقوق قضات بازنشسته

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر دادگستری آخرین وضعیت حقوق قضات بازنشسته را تشریح کرد.
1399/3/3 14:46:45

1399/3/3 9:44:48

1399/3/3 9:41:5

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری خبر داد:عفو و آزادی ۲۱ محکوم ایرانی از زندان های ترکمنستان

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری از عفو و آزادی ۲۱ محکوم ایرانی از زندان های ترکمنستان خبر داد.
1399/2/29 13:0:28

Powered by Tetis PORTAL